הבינני 644 תוצאות

יבמות ג' • סיכום והמחשה של הדף היומי
יבמות ג' • סיכום והמחשה של הדף היומי
ז' באדר ב' תשפב | 10/03/22 | כיכר השבת

הדרך הקלה לסיכום הדף היומי: מגיד שיעור מציג את מהלך השקלא וטריא שבדף - כשברקע המחשות ויזואליות מרהיבות ביותר • סיכום דף ג', מסכת יבמות, ליום חמישי (הדף היומי)

יבמות ב' • סיכום והמחשה של הדף היומי
יבמות ב' • סיכום והמחשה של הדף היומי
ו' באדר ב' תשפב | 09/03/22 | כיכר השבת

הדרך הקלה לסיכום הדף היומי: מגיד שיעור מציג את מהלך השקלא וטריא שבדף - כשברקע המחשות ויזואליות מרהיבות ביותר • סיכום דף ב', מסכת יבמות, ליום רביעי (הדף היומי)

חגיגה ט"ז • סיכום והמחשה של הדף היומי
חגיגה ט"ז • סיכום והמחשה של הדף היומי
כ"ד באדר א' תשפב | 25/02/22 | כיכר השבת

הדרך הקלה לסיכום הדף היומי: מגיד שיעור מציג את מהלך השקלא וטריא שבדף - כשברקע המחשות ויזואליות מרהיבות ביותר • סיכום דף ט"ז, מסכת חגיגה, ליום שישי (הדף היומי)

חגיגה ט"ו • סיכום והמחשה של הדף היומי
חגיגה ט"ו • סיכום והמחשה של הדף היומי
כ"ג באדר א' תשפב | 24/02/22 | כיכר השבת

הדרך הקלה לסיכום הדף היומי: מגיד שיעור מציג את מהלך השקלא וטריא שבדף - כשברקע המחשות ויזואליות מרהיבות ביותר • סיכום דף ט"ו, מסכת חגיגה, ליום חמישי (הדף היומי)

חגיגה י"ד • סיכום והמחשה של הדף היומי
חגיגה י"ד • סיכום והמחשה של הדף היומי
כ"ב באדר א' תשפב | 23/02/22 | כיכר השבת

הדרך הקלה לסיכום הדף היומי: מגיד שיעור מציג את מהלך השקלא וטריא שבדף - כשברקע המחשות ויזואליות מרהיבות ביותר • סיכום דף י"ד, מסכת חגיגה, ליום רביעי (הדף היומי)

חגיגה י"ג • סיכום והמחשה של הדף היומי
חגיגה י"ג • סיכום והמחשה של הדף היומי
כ"א באדר א' תשפב | 22/02/22 | כיכר השבת

הדרך הקלה לסיכום הדף היומי: מגיד שיעור מציג את מהלך השקלא וטריא שבדף - כשברקע המחשות ויזואליות מרהיבות ביותר • סיכום דף י"ג, מסכת חגיגה, ליום שלישי (הדף היומי)

חגיגה י"ב • סיכום והמחשה של הדף היומי
חגיגה י"ב • סיכום והמחשה של הדף היומי
כ' באדר א' תשפב | 21/02/22 | כיכר השבת

הדרך הקלה לסיכום הדף היומי: מגיד שיעור מציג את מהלך השקלא וטריא שבדף - כשברקע המחשות ויזואליות מרהיבות ביותר • סיכום דף י"ב, מסכת חגיגה, ליום שני (הדף היומי)

חגיגה י"א • סיכום והמחשה של הדף היומי
חגיגה י"א • סיכום והמחשה של הדף היומי
י"ט באדר א' תשפב | 20/02/22 | כיכר השבת

הדרך הקלה לסיכום הדף היומי: מגיד שיעור מציג את מהלך השקלא וטריא שבדף - כשברקע המחשות ויזואליות מרהיבות ביותר • סיכום דף י"א, מסכת חגיגה, ליום ראשון (הדף היומי)

חגיגה ח' • סיכום והמחשה של הדף היומי
חגיגה ח' • סיכום והמחשה של הדף היומי
י"ט באדר א' תשפב | 20/02/22 | כיכר השבת

הדרך הקלה לסיכום הדף היומי: מגיד שיעור מציג את מהלך השקלא וטריא שבדף - כשברקע המחשות ויזואליות מרהיבות ביותר • סיכום דף ח', מסכת חגיגה, ליום חמישי (הדף היומי)

חגיגה י' • סיכום והמחשה של הדף היומי
חגיגה י' • סיכום והמחשה של הדף היומי
י"ח באדר א' תשפב | 19/02/22 | כיכר השבת

הדרך הקלה לסיכום הדף היומי: מגיד שיעור מציג את מהלך השקלא וטריא שבדף - כשברקע המחשות ויזואליות מרהיבות ביותר • סיכום דף י', מסכת חגיגה, למוצאי שבת (הדף היומי)