הבינני 644 תוצאות

תענית כ"ד • סיכום והמחשה של הדף היומי
תענית כ"ד • סיכום והמחשה של הדף היומי
ב' בטבת תשפב | 06/12/21 | כיכר השבת

הדרך הקלה לסיכום הדף היומי: מגיד שיעור מציג את מהלך השקלא וטריא שבדף - כשברקע המחשות ויזואליות מרהיבות ביותר • סיכום דף כ"ד, מסכת תענית, ליום שני (הדף היומי)

תענית כ"ב • סיכום והמחשה של הדף היומי
תענית כ"ב • סיכום והמחשה של הדף היומי
ב' בטבת תשפב | 06/12/21 | כיכר השבת

הדרך הקלה לסיכום הדף היומי: מגיד שיעור מציג את מהלך השקלא וטריא שבדף - כשברקע המחשות ויזואליות מרהיבות ביותר • סיכום דף כ"ב, מסכת תענית, למוצאי שבת (הדף היומי)

תענית כ"א • סיכום והמחשה של הדף היומי
תענית כ"א • סיכום והמחשה של הדף היומי
ב' בטבת תשפב | 06/12/21 | כיכר השבת

הדרך הקלה לסיכום הדף היומי: מגיד שיעור מציג את מהלך השקלא וטריא שבדף - כשברקע המחשות ויזואליות מרהיבות ביותר • סיכום דף כ"א, מסכת תענית, ליום שישי (הדף היומי)

תענית כ"ג • סיכום והמחשה של הדף היומי
תענית כ"ג • סיכום והמחשה של הדף היומי
א' בטבת תשפב | 05/12/21 | כיכר השבת

הדרך הקלה לסיכום הדף היומי: מגיד שיעור מציג את מהלך השקלא וטריא שבדף - כשברקע המחשות ויזואליות מרהיבות ביותר • סיכום דף כ"ג, מסכת תענית, ליום ראשון (הדף היומי)

תענית כ' • סיכום והמחשה של הדף היומי
תענית כ' • סיכום והמחשה של הדף היומי
כ"ח בכסלו תשפב | 02/12/21 | כיכר השבת

הדרך הקלה לסיכום הדף היומי: מגיד שיעור מציג את מהלך השקלא וטריא שבדף - כשברקע המחשות ויזואליות מרהיבות ביותר • סיכום דף כ', מסכת תענית, ליום חמישי (הדף היומי)

תענית י"ט • סיכום והמחשה של הדף היומי
תענית י"ט • סיכום והמחשה של הדף היומי
כ"ז בכסלו תשפב | 01/12/21 | כיכר השבת

הדרך הקלה לסיכום הדף היומי: מגיד שיעור מציג את מהלך השקלא וטריא שבדף - כשברקע המחשות ויזואליות מרהיבות ביותר • סיכום דף י"ט, מסכת תענית, ליום רביעי (הדף היומי)

תענית י"ח • סיכום והמחשה של הדף היומי
תענית י"ח • סיכום והמחשה של הדף היומי
כ"ו בכסלו תשפב | 30/11/21 | כיכר השבת

הדרך הקלה לסיכום הדף היומי: מגיד שיעור מציג את מהלך השקלא וטריא שבדף - כשברקע המחשות ויזואליות מרהיבות ביותר • סיכום דף י"ח, מסכת תענית, ליום שלישי (הדף היומי)

תענית י"ז • סיכום והמחשה של הדף היומי
תענית י"ז • סיכום והמחשה של הדף היומי
כ"ה בכסלו תשפב | 29/11/21 | כיכר השבת

הדרך הקלה לסיכום הדף היומי: מגיד שיעור מציג את מהלך השקלא וטריא שבדף - כשברקע המחשות ויזואליות מרהיבות ביותר • סיכום דף י"ז, מסכת תענית, ליום שני (הדף היומי)

תענית ט"ז • סיכום והמחשה של הדף היומי
תענית ט"ז • סיכום והמחשה של הדף היומי
כ"ד בכסלו תשפב | 28/11/21 | כיכר השבת

הדרך הקלה לסיכום הדף היומי: מגיד שיעור מציג את מהלך השקלא וטריא שבדף - כשברקע המחשות ויזואליות מרהיבות ביותר • סיכום דף ט"ז, מסכת תענית, ליום ראשון (הדף היומי)

תענית ט"ו • סיכום והמחשה של הדף היומי
תענית ט"ו • סיכום והמחשה של הדף היומי
כ"ד בכסלו תשפב | 28/11/21 | כיכר השבת

הדרך הקלה לסיכום הדף היומי: מגיד שיעור מציג את מהלך השקלא וטריא שבדף - כשברקע המחשות ויזואליות מרהיבות ביותר • סיכום דף ט"ו, מסכת תענית, למוצאי שבת (הדף היומי)