הבינני 644 תוצאות

הדף היומי: שבת, דף ק"ד • סיכום והמחשה
הדף היומי: מסכת שבת, דף ק"ד • סיכום והמחשה
כ"ו בסיון תשפ | 18/06/20 | כיכר השבת

הדרך הקלה לסיכום הדף היומי: בסרטון, מגיד שיעור מציג את מהלך השקלא וטריא שבדף, כשברקע המחשות ויזואליות מרהיבות ביותר • צפו בסיכום דף ק"ד, מסכת שבת ליום חמישי (הדף היומי)

'הדף היומי' - שבת, דף ק"ג • סיכום והמחשה
הדף היומי: מסכת שבת, דף ק"ג • סיכום והמחשה
כ"ה בסיון תשפ | 17/06/20 | כיכר השבת

הדרך הקלה לסיכום הדף היומי: בסרטון, מגיד שיעור מציג את מהלך השקלא וטריא שבדף, כשברקע המחשות ויזואליות מרהיבות ביותר • צפו בסיכום דף ק"ג, מסכת שבת ליום רביעי (הדף היומי)

הדף היומי: שבת, דף ק"ב • סיכום והמחשה
הדף היומי: מסכת שבת, דף ק"ב • סיכום והמחשה
כ"ד בסיון תשפ | 16/06/20 | כיכר השבת

הדרך הקלה לסיכום הדף היומי: בסרטון, מגיד שיעור מציג את מהלך השקלא וטריא שבדף, כשברקע המחשות ויזואליות מרהיבות ביותר • צפו בסיכום דף ק"ב, מסכת שבת ליום שלישי (הדף היומי)

הדף היומי: שבת, דף ק"א • סיכום והמחשה
הדף היומי: מסכת שבת, דף ק"א • סיכום והמחשה
כ"ג בסיון תשפ | 15/06/20 | כיכר השבת

הדרך הקלה לסיכום הדף היומי: בסרטון, מגיד שיעור מציג את מהלך השקלא וטריא שבדף, כשברקע המחשות ויזואליות מרהיבות ביותר • צפו בסיכום דף ק"א, מסכת שבת ליום שני (הדף היומי)

הדף היומי: שבת, דף ק' • סיכום והמחשה
הדף היומי: מסכת שבת, דף ק' • סיכום והמחשה
כ"ב בסיון תשפ | 14/06/20 | כיכר השבת | 1 תגובות

הדרך הקלה לסיכום הדף היומי: בסרטון, מגיד שיעור מציג את מהלך השקלא וטריא שבדף, כשברקע המחשות ויזואליות מרהיבות ביותר • צפו בסיכום דף ק', מסכת שבת ליום ראשון (הדף היומי)

הדף היומי: שבת, דף צ"ט • סיכום והמחשה
הדף היומי: מסכת שבת, דף צ"ט • סיכום והמחשה
כ"א בסיון תשפ | 13/06/20 | כיכר השבת | 1 תגובות

הדרך הקלה לסיכום הדף היומי: בסרטון, מגיד שיעור מציג את מהלך השקלא וטריא שבדף, כשברקע המחשות ויזואליות מרהיבות ביותר • צפו בסיכום דף צ"ט, מסכת שבת למוצאי שבת (הדף היומי)

הדף היומי: שבת, דף צ"ח • סיכום והמחשה
הדף היומי: מסכת שבת, דף צ"ח • סיכום והמחשה
כ' בסיון תשפ | 12/06/20 | כיכר השבת

הדרך הקלה לסיכום הדף היומי: בסרטון, מגיד שיעור מציג את מהלך השקלא וטריא שבדף, כשברקע המחשות ויזואליות מרהיבות ביותר • צפו בסיכום דף צ"ח, מסכת שבת ליום שישי (הדף היומי)

הדף היומי: שבת, דף צ"ז • סיכום והמחשה
הדף היומי: מסכת שבת, דף צ"ז • סיכום והמחשה
י"ט בסיון תשפ | 11/06/20 | כיכר השבת

הדרך הקלה לסיכום הדף היומי: בסרטון, מגיד שיעור מציג את מהלך השקלא וטריא שבדף, כשברקע המחשות ויזואליות מרהיבות ביותר • צפו בסיכום דף צ"ז, מסכת שבת ליום חמישי (הדף היומי)

הדף היומי: שבת, דף צ"ו • סיכום והמחשה
הדף היומי: מסכת שבת, דף צ"ו • סיכום והמחשה
י"ח בסיון תשפ | 10/06/20 | כיכר השבת

הדרך הקלה לסיכום הדף היומי: בסרטון, מגיד שיעור מציג את מהלך השקלא וטריא שבדף, כשברקע המחשות ויזואליות מרהיבות ביותר • צפו בסיכום דף צ"ו, מסכת שבת ליום רביעי (הדף היומי)

הדף היומי: שבת, דף צ"ה • סיכום והמחשה
הדף היומי: מסכת שבת, דף צ"ה • סיכום והמחשה
י"ז בסיון תשפ | 09/06/20 | כיכר השבת

הדרך הקלה לסיכום הדף היומי: בסרטון, מגיד שיעור מציג את מהלך השקלא וטריא שבדף, כשברקע המחשות ויזואליות מרהיבות ביותר • צפו בסיכום דף צ"ה, מסכת שבת ליום שלישי (הדף היומי)