מחברים נוספים
אהרן גרנות
אוהד שקד-מנדלבוים
אורי אורבך
איציק סודרי
אלי אדלר
אלי ג'אן
אלי שפירא
בני שוורץ - המקלדת
בנצי גופשטיין
דוד רוזנטל
הרב אהרון לוי
הרב אהרן-דב הלפרין
הרב יעקב בצלאל חרר
הרב יצחק דוד גרוסמן
הרב יצחק סולובייציק
הרב יצחק קוסובסקי
הרב ישראל-מאיר לאו
הרב ראובן זכאים
הרב שמעון בן-טוב
הרבנית יהודית יוסף
ח"כ יואב בן צור
חברון גרנביץ
יאיר בר
יהודה שלזינגר, ישראל היום
יהונתן יוסף
יוסי איזנטל
ינון פאלח
יעל קליגר
יעל קלצקין
יעקב מרגי
יצחק קקון
ירוחם אסטריכר
משה גלסנר
עו"ד אלי מאור
עו"ד דוד טולידאנו
עו"ד רוני פאלוך
עוז סגן
צבי יחזקאלי
רחלי איבנבוים
רפאל כהן
הרב עידו ובר-ארליך

הרב עידו ובר-ארליך

מגיש תכניות תורניות וחינוכיות ומשפיע בחסידות חב"ד

מסכת כלאים; פרק ב', משניות ה'-ו'-ז' • צפומסכת כלאים; פרק ב', משניות ה'-ו'-ז' • צפוכ"ג בניסן תשפב
הרב עידו ובר-ארליך, מגיש פינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת', בפינת "המשנה היומית", בה יסביר מדי יום משנה אחת, לפי הסדר; והיום: מסכת כלאים; פרק ב', משניות ה'-ו'-ז' • צפו (יהדות)
להינצל מקנאה; זו הסגולה להיום • צפולהינצל מקנאה; זו הסגולה להיום • צפוי"ט בניסן תשפב
הרב עידו ובר-ארליך, בפינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת' • והסגולה להיום, יום רביעי י"ט בניסן: היום מסוגל לקבלת התפילות! להגיד תהילים במנין או כמה שיגידו יחד, לומר פרשת העקידה ולבקש בקשה • צפו (יהדות)
להינצל מקנאה; זו הסגולה להיום • צפולהינצל מקנאה; זו הסגולה להיום • צפוי"ח בניסן תשפב1
הרב עידו ובר-ארליך, בפינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת' • והסגולה להיום, יום שלישי י"ח בניסן: מומלץ ללמוד את ספר שופטים; בזכות כך - יינצל מקנאה, מעין הרע וממזיקין • צפו (יהדות)
ללמוד תרי"ג מצוות; זו הסגולה להיום • צפוללמוד תרי"ג מצוות; זו הסגולה להיום • צפוי"ז בניסן תשפב
הרב עידו ובר-ארליך, בפינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת' • והסגולה להיום, יום שני י"ז בניסן: מי שילמד תא תרי"ג המצוות יזכה שיקרעו מעליו את רוע גזר הדין • צפו בפינה (יהדות)
יום מסוגל להצלחה; זו הסגולה להיום • צפויום מסוגל להצלחה; זו הסגולה להיום • צפוט"ז בניסן תשפב
הרב עידו ובר-ארליך, בפינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת' • והסגולה להיום, יום ראשון ט"ז בניסן: היום כדאי לקרוא את חומש ויקרא, בזכות זה תבוא הצלחה מיוחדת • צפו (יהדות)
'סגולה שבועית': מה שצריך לדעת לשבוע זה'סגולה שבועית': מה שצריך לדעת לשבוע זהט"ו בניסן תשפב
הרב עידו ובר-ארליך בפינה שבועית ב"כיכר השבת" - מה הסגולה המיוחדת של השבוע, האירועים החשובים והיום הכי טוב השבוע • וגם: בעל ההילולא של השבוע • צפו (יהדות, TV)
מסכת כלאים; פרק ב', משניות ב'-ג'-ד' • צפומסכת כלאים; פרק ב', משניות ב'-ג'-ד' • צפוי"ג בניסן תשפב
הרב עידו ובר-ארליך, מגיש פינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת', בפינת "המשנה היומית", בה יסביר מדי יום משנה אחת, לפי הסדר; והיום: מסכת כלאים; פרק ב', משניות ב'-ג'-ד' • צפו (יהדות)
יום מסוגל להדליק נרות; הסגולה להיום • צפויום מסוגל להדליק נרות; הסגולה להיום • צפוי"ג בניסן תשפב1
היום יש עניין להדליק 3 נרות עבור הצדיקים שנפטרו היום - מרן הבית יוסף, האלשיך הקדוש האדמו"ר ה'צמח צדק', ולבקש בקשות • צפו בסגולה להיום עם הרב עידו ובר-ארליך (יהדות)
מסכת כלאים; פרק א', משניות ח'-ט'; פרק ב', משנה א' • צפומסכת כלאים; פרק א', משניות ח'-ט'; פרק ב', משנה א' • צפוי"ב בניסן תשפב
הרב עידו ובר-ארליך, מגיש פינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת', בפינת "המשנה היומית", בה יסביר מדי יום משנה אחת, לפי הסדר; והיום: מסכת כלאים; משניות ח'-ט'; פרק ב', משנה א' • צפו (יהדות)
יום מסוגל לקדושה; זו הסגולה להיום • צפויום מסוגל לקדושה; זו הסגולה להיום • צפוי"ב בניסן תשפב
הרב עידו ובר-ארליך, בפינת 'הסגולה' ב'כיכר השבת' • והסגולה להיום, יום רביעי י"ב בניסן: היום הוא יום מסוגל לקדושה וטהרה - כדאי שכל אחד ילך למקווה ואחר כך יתפללו בכוונה • צפו (יהדות)
הכי פופולריים