אאא

התייקרות החד פעמי, כך נראה, אינה נושא לטורי כלכלה ופוליטיקה בלבד. השבוע הגיעה ההתייקרות לשיעור כללי הדו שבועי של ראש הישיבה הגר"ש אלתר בהיכל הישיבה גדולה 'פני מנחם'.

במהלך השיעור שעסק בדיני קניינים, ביקש הגר"ש אלתר להמחיש את צורת קניין משיכה בפני התלמידים. הוא לקח כוס חד פעמית שהייתה מונחת על השולחן, ועבר פתאום לדבר על נושא אחר לגמרי, כפי שהוא עושה לא אחת בשיעוריו.

"רבי משה פיינשטיין מסתפק על קידוש אם אפשר לעשות בכוס חד פעמית", אמר ראש הישיבה, "אבל כשנהיה חשיבות, זה נפקא מינה לדינא. פעם היה זורקים, אבל ברגע שזה עולה יותר, זה נהיה חשיבות של כלי, זה הרי הסברא שם, פשוט".

עד מהרה נפוצה הסברא ההלכתית המחודשת בקרב הלומדים בבתי המדרש, והיא הפכה לשיחת היום.