אאא

בירושלים נפטר הערב הרה"ח רבי ישראל ליפא קורנבליט ז"ל, מחשובי חסידי קרלין סטולין, ומי ששימש מחנך תשב"ר במשך שנים רבות.

המנוח נולד לאביו הרה"ח רבי מאיר דוד קורנבליט זצ"ל, ובהגיעו לפרקו הוא נישא לרעייתו בת הרה"ח רבי משה יהושע טורנהיים זצ"ל.

מכריו מספרים כי הוא היה איש חסיד אמיתי אשר היה מקושר בכל נפשו במשנת אדמו"רי חסידות קרלין, ולקהילה אליה השתייך, שם הכירו אותו כולם כירא שמיים אשר האיר פניו לכל סובביו, לצד היותו מלמד תשב"ר שזכה לחנך ילדים רבים בדרך התורה והיראה.

בתקופה האחרונה נחלש רבי ישראל ז"ל מאד, תוך שהוא נעזר בבני משפחתו עד אשר הוא השיב את נשמתו ליוצרה למגינת לבם של מכריו ובני המשפחה.

בפטירתו הותיר אחריו בנים ובנות, חתנים, נכדים וצאצאים ההולכים בדרך התרה והחסידות, בהם את בנו ר' יהודה קורנבליט, מעסקני חסידות קרלין וחבר בעיריית ביתר עילית.

הלווייתו תתקיים בשעה 23:00 בבית ההלוויות שמגר, להר הזיתים שם הוא יטמן.

תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.