אאא

בסרטון וידאו נדיר, שמתפרסם לראשונה ב 'כיכר השבת', נראה מרן שר התורה, הגאון רבי חיים קנייבסקי, מסביר מתי הולכים אחר רוב הפוסקים ומתי לא.

התיעודים הנדירים האחרונים >>

בסרטון המיוחד שצולם לפני מספר שנים, נראה תלמידו ומקורבו הגדול, הרה"ג רבי אורי טיגר, מציג בפני מרן שר התורה את דברי החזון איש מתי הולכים אחר רוב הפוסקים ושר התורה מסביר ומכריע בנושא.

התמלול המלא:

הרב טיגר: "עכשיו רציתי לשאול את הרב כמה דברים, הרי הרב זוכר שאני עושה את ה"דרך איש" הזה, את הכללים של ה"חזון איש", רציתי לשאול את הרב כמה דברים שמאד מפריעים לי, יש את ה"חזון איש" הידוע (ריש כלאים) שאומר אין כח רוב אלא במושב בית דין, סתם ככה אם יש רוב בפוסקים לא מחוייבים לפסוק כמו רוב הפוסקים, ככה הוא האריך פה, ובמקום אחר הוא כתב, וזה נדפס ב"חזון איש" עצמו (קובץ אגרות ח"ב סי' כ"א), אם רוב הפוסקים קבעו את ההלכה והחולקים בבחינת יחידים הלכה זו הלכה קבועה היא, הרי הוא כתב מפורש שזו לא הלכה קבועה, אין פה כח רוב".

מרן הגר"ח קנייבסקי: "אם הם לא יודעים אחד מהשני, אבל אם ידוע ומביא הולכים אחר הרוב כמו תמיד".

הרב טיגר: "אז מה שהוא דיבר פה זה אם לא ידוע?".

מרן הגר"ח קנייבסקי: "הוא מדבר אם זה במדינות חלוקות ולא ידעו אחד מהשני אז לא שייך רוב".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

הרב טיגר: "אבל אם אחד מביא את השני אז מסתמכים פה על רוב, זה מה שהוא מתכוין שם".

מרן הגר"ח קנייבסקי: "כן, זה דבר פשוט".

הרב טיגר: "עוד דבר רציתי לשאול את הרב, זה הרב זילבר ב"אז נדברו" (חלק י"א סי' ל"ו) "אם מצטטים מהחזון איש ידוע שלא היה גורס שבזמן הזה הולכים אחרי רוב ספרים (אחרונים)", למה דוקא אחרונים, גם בראשונים במקום שהם לא ראו אחד את השני הוא סבירא ליה שגם אין להם כח של רוב".

מרן הגר"ח קנייבסקי: "לא, אחרונים הוא אומר שהם מביאים מה"חזון איש", הוא מציין מקור מאיפה הוא ידע שה"חזון איש" אמר ככה, הוא מביא בשם האחרונים".

הרב טיגר: "אבל למעשה זה שהוא לא הלך אחרי רוב ספרים זה בשניהם".

מרן הגר"ח קנייבסקי: "הוא לא התחשב הרבה".