אאא

בסרטון וידאו נדיר, שמתפרסם לראשונה ב 'כיכר השבת', נראה מרן שר התורה, הגאון רבי חיים קנייבסקי, מסביר האם הרמב"ם התכוון שילמדו את ספרו - בלי ללמוד גמרא.

התיעודים הנדירים האחרונים >>

בסרטון המיוחד שצולם לפני מספר שנים, נראה תלמידו ומקורבו הגדול, הרה"ג רבי אורי טיגר, מציג בפני מרן שר התורה את דברי הרמב"ם ושר התורה מסביר כי "מי שהוא עם הארץ לא יועיל לו".

התמלול המלא:

הרב טיגר: "ראיתי שמעירים [על מה שכתב החזון איש בשביעית סי' י"ג ססקי"ד] שהרמב"ם עשה את ספרו לפני חכמים ולא לפני הדיוטות, אלא לאחר הבקיאות הראויה בסוגיות של מוצא הדין, העירו שהרמב"ם עצמו בהקדמה שלו כותב לא ככה, הוא אומר שצריך ללמוד תורה שבכתב ואח"כ תקרא רמב"ם ותדע הכל, בלי גמרא".

מרן הגר"ח קנייבסקי: "לא מכוין בלי גמרא בכלל, הוא מתכוין לדעת את ההלכה בקיצור אז יועיל מה שכתוב פה ומה שכתוב פה, אבל מי שהוא עם הארץ לא יועיל לו מה שהוא יראה פה".

הרב טיגר: "לא יועיל לו עד שהוא לא ילמד את הגמרא...".