אאא

שר הבריאות ניצן הורוביץ הכריז בתחילת השבוע כי המכון לרפואה משפטית באבו כביר ישאר פתוח גם בשבתות ובחגים, בניסיון להביא ליחס טוב יותר עבור משפחות מוסלמיות המאבדות את יקיריהן באירועי הרצח הרבים בחברה הערבית, אך הבוקר (רביעי) 'כיכר' מפרסמת לראשונה כי ייתכן וההחלטה לא חוקית.

חבר הכנסת אבי מעוז, יו"ר נעם, פנה ליועץ המשפטי לממשלה, הד"ר אביחי מנדלבליט, בדרישה שיבחן את תקינות החלטת שר הבריאות, בשל העובדה כי הינה נוגדת את חוק שעות עבודה ומנוחה, ולכן אסור לחייב את עובדי המכון לעבוד בשבתות וחגים.

לטענת מעוז, "החוק מגדיר במדויק אלו מוסדות ממשלתיים רשאים לפעול בשבתות ‏ובמועדי ישראל ובאיזה נוהל", ולכן המכון מחויב ע"פ חוק לשבות בשבת, והפעלתו מותרת בחוק רק במקרי חירום. "‏פעילותו השגרתית של המכון לרפואה משפטית דומה למרפאות חוץ של בתי חולים או קופות ‏חולים, המחויבים לשבות בשבת, ובמקרי הצורך ‏המצריכים יציאה לשטח, ישנו רופא תורן מטעם המכון הנמצא בכוננות לסיוע כנדרש".

בנוסף, היועמ"ש נדרש לקבוע סטנדרטים ברורים באשר לכמה רחב כוחו של שר בממשלה: "האם כל שר יכול ‏להחליט על דעת עצמו שכל יחידת סמך הכפופה למשרדו תוכל לפעול בשבתות ובמועדי ישראל, בהתאם לרצונותיו?", תהה מעוז.