אאא

בסרטון וידאו נדיר, שמתפרסם לראשונה ב 'כיכר השבת', נראה מרן שר התורה, הגאון רבי חיים קנייבסקי, מפענח פעם אחר פעם את הראשי תיבות בספריו של מרן ה'חזון איש' זיע"א.

התיעודים הנדירים האחרונים >>

בסרטון המיוחד שצולם לפני מספר שנים נראה תלמידו ומקורבו הגדול, הרה"ג רבי אורי טיגר, מציג בפני מרן שר התורה את הר"ת בספרי החזון איש, ותהה בפניו באלו אנשים מדובר, ומרן שר התורה משיב על כל שם ושם.

כך למשל בחזון איש יורה דעה, סימן כ"ד סק"ה, נכתב: "והעירני לזה הר' ש"כ שיחי'", ובחזון איש אבן העזר סימן קמ"ח בהערות לקידושין ל"ז ב', ד"ה שם רש"י, נכתב: "והרש"ך נ"י", והרב טיגר שואל האם החזו"א התכוון לרב שך, ומרן הגר"ח משיב לו: "ר' שלמה כהן".

כאשר הרב טיגר שואל מי זה היה ר' שלמה כהן, מספר הגר"ח: "הוא היה פה בבני ברק, הוא היה נכד של ר' שלמה מוילנא, היה תלמיד של ה"חזון איש". 

בחזון איש מנחות סימן כ"ה ססק"ו נכתב: "ב"א ח"ש שיחי'", והרב טיגר שואל: "זה ר' חיים שאול קרליץ מסתמא?", והגר"ח משיב: "לא, זה ר' חיים שאול גריינימן".

בחזון איש זבחים סימן ט"ז סק"ג, נכתב: "הרש"ז שיחי'", והגר"ח מסביר כי זה "ר' שלמה זלמן, אחד מהתלמידים שלו כנראה".

בחזון איש אורח חיים סימן קכ"ד, בהערות לפסחים כ"ט ב' סוד"ה ומש"כ, נכתב: "והרמ"ש שיחי'", וכך גם בחזון איש סנהדרין סימן כ"א סק"ו נכתב: "והרמ"ש שיחי'", והגר"ח אומר כי "זה נדמה לי ר' שלמה ברמן". 

"יש כאן מ'", מעיר הרב טיגר, והגר"ח משיב מיד: "ר' מרדכי שלמה ברמן, נדמה לי".