אאא

הגאון רבי שאול אלתר, שכבר החלים מנגיף הקורונה, הגיע היום (חמישי), למסור שיעור ושיחת חיזוק לתלמידי ישיבת היכל יצחק - לנדא.

כזכור, תלמידי הישיבה, היו סגורים בקפסולות בישיבה מאמצע חודש אב, עם התפרצות הקורונה בישיבה, נשארו הבחורים בבידוד עד לאחר חג הסוכות.

ראש הישיבה הגאון רבי שאול אלתר, דיבר בפני הבחורים, על כך שנכנסים בסוכה למציאות אחרת של "דירת עראי" - "צילא דמהימנותא", ולכן הדין הוא שהסוכה צריכה מחיצות הניכרות ונראות, שלא כמו בדיני שבת.

רה"י אף חיזק את התלמידים, באומרו, שהישיבה גם היא מציאות נעלית לעצמה, כמו תיבת נח כדברי החזון איש. ולכן התלמידים שהיו סגורים כל כך הרבה זמן בישיבה בשביל לימוד התורה, מקיימים בנפשם את דברי הגמ', "האומר לאביו ולאמו לא ראיתיו" כשהם מנותקים מהבית בישיבה.

לאחר מכן, הרחיב רה"י, בדברי פלפול בענייני קניינים ולהקנות לולב במתנה על מנת להחזיר. וסיים בדברי חיזוק נלהבים על ההתעוררות לקיום המצוות ולימוד התורה בחשק והתלהבות מכחם של הימים הקדושים.