אאא

ראש הממשלה בנימין נתניהו קיים סמוך לכניסת יום כיפור סדרת דיונים בהם הנחה על הצעדים הדרושים למניעת התפשטות הקורונה וכן דיונים על תכנית העבודה על פיה יש לפעול.

בדיונים עם ראש הממשלה השתתפו שרים, מנכ״לי משרדים, מנהל "מגן ישראל" ובכירים נוספים. נתניהו קבע שסדר השלבים הוא סגר, מעבר מדורג לשגרת קורונה ועד לחיסון. רה"מ קבע שורת נושאים לטיפול מיידי ותוכניות העבודה בנושאים הבאים יוצגו כבר מחר (שלישי) וידונו בהרחבה, ואלו הנושים.

• תוכנית הפעולה של מערכת הבריאות, על פי היעד שהגדיר ראש הממשלה, לטיפול ב-1,500 חולים קשים בקורונה החל מה-1 באוקטובר - יום חמישי הקרוב. 

• קביעת היעדים ליציאה מודרגת מהסגר לשגרת קורונה. דיון ביעדים ובמדדים להערכת המצב ולבחינת המדיניות הנדרשת.

• עדכון תמונת מצב ההצטיידות בחיסונים.

• תמונת המצב של רכישה ושימוש מערך בדיקות מהירות.

• מיקוד ההסברה בחובת חבישת מסכות וכללי הריחוק החברתי.

•  דיון ביכולות ובכלים הדיגיטליים למאבק בקורונה.

• הגדלת יכולות האכיפה, קנסות מוגדלים וסנקציות על אלו שיפרו את התקנות.

• תכנית משולבת להכנת מערכת החינוך שתופעל בצל הקורונה.  

• דיון בתכנית ההגנה והסיוע לאוכלוסיית הקשישים. 

יצוין, כי ביום רביעי יתכנס קבינט הקורונה וידון בנושאים שהועלו, ובפרט בהמשך השמירה על מתווה הסגר, הקריטריונים למעבר לשלבים הבאים והאמצעים הנוספים לצמצום התחלואה.