והשבוע, בתוכנית "חדשות טובות", בהגשת לאי ערבליך, התארחה הרבנית יהודית יוסף, כלתו של מרן זצ"ל. דיברנו על מאחורי הקלעים בביתו בתקופה זו, איך מתכוננים לראש השנה ויום כיפור וכמה חשוב לשמוח, להיות באנרגיות חיוביות ולהסתכל על חצי הכוס המלאה, במיוחד בתקופה הזאת.

מוטב להקדים ולומר סליחה, שהרי כתוב: "ומל השם אלוקיך את לבבך ואת לבב זרעך" - בכל ימות השנה, הכל משמיים חוץ מיראת שמיים. יראת שמיים = התפקיד שלנו איך להתייחס לדברים, האם לצמוח מהם או להפך ודווקא בחודש אלול, השם אומר לנו, אם רק תרצו מעט, לשנות בעצמכם משהו ביראת שמיים או באישיות, אמול אתכם ואעזור לכם. מכאן אנו לומדות שהשינוי האמיתי מתחיל בנו. רק נבקש ונעשה את ההשתדלות הזאת והוא כבר יעשה את שלו.

שנה טובה ומלאה בחדשות טובות.

ניהול אולפן: מולי הרשקוביץ, זאבי רוזנברג, יוחנן בלייך.