אאא

קול סיני: החל מהשבוע תוגש באולפן 'כיכר השבת' תוכנית חדשה העוסקת בענייני הלכה לאורו ובמשנתו של מרן פוסק הדור רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל.

מידי שבוע, יעסוק הרב יעקב סיני, בעניין הלכתי אקטואלי בתורתו של מרן, ובנוסף – יציג קטע וידאו מן הקודש פנימה, ובו עוסק מרן באותו עניין, בבחינת "והיו עיניך רואות את מוריך".

והשבוע: לקראת פרשת ואתחנן וקריאת עשרת הדיברות, הפולמוס הקבוע המתעורר בכל פעם מחדש: האם צריכים לעמוד בשעת קריאת עשרת הדיברות? הדיון ההלכתי, השיטות, הנימוקים, ומסקנתו של מרן זצ"ל.

וגם תיעוד מיוחד: פגישתו של מרן זצ"ל בשנת תשע"ב עם תלמידו של מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל, הגאון רבי בן ציון קוק, בבירור דעתו של הגרי"ש בעניין העמידה בעשרת הדיברות.