אאא

סערת עוף ה'בראקל' עוררה דיונים הלכתיים רבים, כאשר חלק מפוסקי הדור והרבנים מתירים לאכול את העוף השנוי במחלוקת ואילו אחרים אוסרים זאת מכל וכל.

הערב (חמישי) מתייחס במכתב מיוחד הגר״מ שטרנבוך - שפסק לאיסור ה'בראקל' - בהרחבה לנימוקים המצדיקים לפי פסיקתו את האיסור.

הרקע למכתבו היא העובדה כי אותם אלו שבשנים האחרונות אוכלים דווקא עוף זה, טוענים כי העופות הרגילים אותם אוכלים בתפוצות ישראל בעשרות השנים האחרונות הם הבעייתיים, זאת בשל סיבוכים הנוצרים מההנדסה הגנטית ועירוב של זני עופות טמאים. לשיטתם, דווקא עוף ה'בראקל' הוא זה הכשר ובעל המסורת ללא כל שינוי.

פגישתו היום של הגר"מ שטרנבוך עם הגרמי"ל לנדא (באדיבות המצלם)

כאמור, הרב שטרנבוך במכתבו החדש מתייחס לשתי הטענות ופוסק גם כי העופות הנאכלים על ידי עמך בית ישראל כשרים לחלוטין וגם כי עוף הבראקל אסור באכילה.

ביו השאר הוא כותב: "כיון שנהגו כל בית ישראל - ובכללם גם גדולי וצדיקי עולם - לאכול את העופות המקובלים אצלינו, זה לכשעצמו כבר מספיק בכדי להכשיר את העופות, וחס ושלום מלפקפק על כל עם ישראל ועל גדולים וצדיקים במשך הרבה שנים ולומר שכולם נכשלו באכילת עוף טמא, ודבר זה עדיף גם ממסורת, ועל כן אין לנו להיכנס במשא ומתן האם העופות כשרים או לא, אלא אם באנו לדון אין לנו אלא לדון מדוע הם כשרים, אך המציאות בוודאי ברורה שכלל ישראל כולו בכל מקומות מושבותיהם בראשות גדולי וצדיקי עולם לא נכשלו באכילת עופות טמאים".

מכתבו של הגר''מ (סריקה)
מכתבו של הגר"מ (סריקה)

כזכור, מוקדם יותר היום נחשפה ב"כיכר השבת" פגישתם של הגר"מ שטרנבוך והגרמי"ל לנדא, בה לובנה הסוגיה המסעירה.