אאא

יום ד' פרשת ויצא - ז' כסלו

כותרת היום: להפוך את ה"אחר" לבן.

יוסף נולד ונאמר עליו: "ותקרא את שמו יוסף לאמור - יוסף ה' לי בן אחר" היינו להפוך את ה"אחר" - המפנה אחורין ל-ה' ומתנכר לו, לבן המקושר עמו פנים בפנים.

אירוע היסטורי: יו"ט שמת הורדוס וזאת מפני שהורדוס היה שונא את החכמים ובאותו היום שמת - עשאוהו יום טוב.

מסר יום יומי: חכמת החסידות היא איננה משפילה את החומר וגם לא מרוממת את הצורה במנותק מהחומר. היא מלמדת את מעלת החומר כשהוא מזוכך.

סגולת היום: להצלחה צריך לומר מזמור כ"ז וקכ"ב בתהילים.

שם מומלץ: אפרת - בכדי שתפרה ותרבה.