אאא

כמעט כל מבוטח ב'כללית שירותי בריאות' מכיר את ההצעה לרכוש פוליסת ביטוח סיעודי בשקלים ספורים מחברת הביטוח דקלה. מסתבר שמאחורי ההצעה התמימה עמדה פרוצדורה בעייתית מבחינה חוקית. לאחרונה, שופט בית המשפט המחוזי בחיפה יגאל גריל אישר הסדר פשרה בתובענה ייצוגית שהוגשה נגד 'שירותי בריאות כללית', בגין העברת מידע אודות מבוטחיה ל'דקלה' חברה לביטוח. 

על פי הבקשה, במסגרת שיתוף פעולה מסחרי שמקיימת שירותי בריאות כללית עם חברת הביטוח דקלה, אפשרה הכללית לדקלה לעשות שימוש במאגר המידע שלה אודות מבטוחים המצטרפים לתוכנית שירותי בריאות נוספים. חברת דקלה השתמשה במידע שהועבר לה כדי לשווק פוליסה קבוצתית לביטוח סיעודי. 

המבקש טען כי שירותי בריאות כללית וחברת הביטוח דקלה הפרו בהתנהלותם שורה של חוקים, ביניהם החוק להגנת הפרטיות וחוק זכויות החולה, ובנוסף פעלו בניגוד להנחיות רשם מאגרי המידע והיועץ המשפטי לממשלה.

בית המשפט נתן תוקף של פסק דין להסדר פשרה בין הצדדים, לפיו הכללית ודיקלה יפעלו לשינוי התנהלותן בכל הנוגע לקבלת הרשות ממצטרפים חדשים להעביר את הפרטים האישיים שנמסרו על ידם  לגורמים אחרים. כך למשל, נציגי השירות הטלפוני יחויבו לקבל את הסכמת הלקוח בצורה מפורטת וברורה יותר להעברת הפרטים.

מלבד שינוי המצב הקיים לטובת הלקוחות, שתי החברות יתרמו יחדיו 500,000 אלף ש"ח למטרת מימון טיפולים שאינם כלולים בסל הבריאות, להם זקוקים ילדים החולים במחלות קשות. מלבד התועלת הציבורית, מן התובענה הרוויחו יפה גם מי שהגיש אותה ובא כוחו -  המגיש יקבל 25,000 ש"ח ושכר הטרחה לבא כוחו יעמוד על סך 117,000 ש"ח.

(21841-12-14 כהן נ' שירותי בריאות כללית ואח')