אאא

פסק דין תקדימי של בית הדין האזורי בצפת התיר עגונה שבעלה מוגדר כצמח. הדיינים נעזרו בהליך שנקרא "גט זיכוי", על פיו, הדיינים קובעים כי רצון הבעל הוא להתיר את אשתו, ובכך לאפשר לאישה להינשא מחדש. ההחלטה, שפורסמה לראשונה ב"הארץ", ניתנה לפני כחודשיים, ואמש פרסמה הנהלת בתי הדין הרבניים את פסק הדין מאת הרכב הדיינים בראשות הרב אוריאל לביא.

הראשל"צ, הרב יצחק יוסף, נשיא בית הדין הרבני הגדול והרב הראשי לישראל, סירב להצטרף לפסק הדין התקדימי, כמו גם מספר דיינים חשובים נוספים. עם זאת, הדיינים פסקו בלעדיו, כשהם מסתמכים על אסמכתות מהרב צבי פסח פראנק והחזון אי"ש, ומוסיפים אסמכתות מעשרות מקורות אחרים.

הדיינים ציינו כי פסיקתם הובאה גם לפני הרב עובדיה יוסף בסוף ימיו, אבל מפאת מצבו הבריאותי לא זכו לתשובה. יחד עם הרב לביא, ישבו והחליטו על פסק הדין הרבנים חיים בזק ויוסף יגודה.

בפסק הדין כתבו הדיינים כי "על יסוד החומר שבפנינו ושמיעת חוות הדעת הרפואית, הגענו למסקנה ברורה שאין בה ספק - הבעל במצבו הנוכחי אינו כשיר לחלוטין לכל סוג של תקשורת עם הסובב אותו, אינו מודע ואינו מבין ברמה המינימלית והבסיסית ביותר אף את צרכיו הבסיסיים שלו".

בעקבות כך, החליטו הדיינים כי האישה היא "ספק אשת איש", וחובותיה כלפי הבעל, המוגדר "שוטה", אינם מלאים.

בית הדין ניסה בתחילה להתיר אותה בטענה ל"פסילת קידושין", אך לאחר שמצא כי לא היה פגם בהליך הנישואין לא אפשר את התרתה על בסיס זה.

כאמור, הדיינים השתמשו בהליך של "גט זיכוי", המבוסס על "זכין לאדם שלא בפניו". בסיכום הדיון כתבו הדיינים כי "האמור מיוסד על ההנחה שבמקרה הנוכחי זיכוי גט הוא זכות גמורה עבור הבעל, זאת בהיותו מאושפז ומקבל את כל צרכיו ואין לו שום נפקא מינה אם הוא נשוי או גרוש. מאידך, בהסדרת הגירושים אנו מסירים בעיות קשות מהבעל, שאינו ממלא חובותיו לאשתו והיה בר חיוב גירושים".

למרות פסק הדין התקדימי, הדיינים מציינים כי "בשום פנים ואופן אין ללמוד מכאן לנידון אחר, שהבעל נתבע להתגרש ומסרב לתת גט, גם אם ללא ספק הגירושים הם זכות עבורו".