אאא

בעיצומה של מתקפת הסתה חריפה נגד הציבור החרדי, מפרסם נשיא מועצת חכמי התורה, מרן הרב עובדיה יוסף, מכתב תקיף שבו הוא מתייחס לפרשה ולהשלכותיה.

"אל אחינו בית ישראל בכל אתר ואתר ה' עליכים יחיו" ,פותח הגר"ע יוסף.

"אודות הנעשה בארצינו לאחרונה, אשר לדאבון הלב מנסים גורמים שונים להבאיש את ריחה של תורת ישראל במעשים שלא יעשו, תוך גרימת חילול שם שמים ברבים, בלא ליתן את הדעת על תוצאות מעשיהם, והגדילו לעשות להשפיל ולהלבין פנים ברבים, לבזות לחרף ולגדף, ואין רוח חכמים נוחה מהם, על כן אמרתי לא עת לחשות, ועצור במילים לא אוכל".

בהמשך מדגיש הגר"ע: "והנני לגלות את דעתי, ולהודיע בשער בת רבים, כי אין זו דרך תורתינו הקדושה, כי דרכיה דרכי נעם וכל נתיבותיה שלום".

הגר"ע מתייחס להסתה התקשורתית שבאה בעקבות מעשי הקיצונים: "ובזה הנני בא להתריע ולהזהיר, מכל אשר בשם ישראל יכונה, לבל לנסות לנצל שעה קשה זו, להסית ולהדיח ולהרבות מחלוקת בתוך עמינו, לשלח מדנים ולפלג בין האחים, כי אחריתה מי ישורנו, והרי בעוון שינאת חינם נחרב בית המקדש, ורק באהבת חינם יבנה".

הגר"ע יוסף מסיים את מכתבו בתקווה: "ויהי רצון שהשלום והאחוה יחזרו לשכון בתוך גבולינו, ברבות הטובה, ויאמר לשטן המשחית הרף, ויקויים בנו הפסוק, ה' עוז לעמו יתן, ה' יברך את עמו בשלום".

המכתב מתפרסם בעיתון "יום ליום".