אאא

פרסום ראשון ב'כיכר השבת': בשנת תרנ"ז - 1897 אירעה מגיפת דבר גדולה בבומביי שבהודו, בעקבות כך נאלצו בני משפחת ששון, תושבי בומביי, לעקור מביתם לעיר אחרת, במרחק רב.

הגעתה של משפחת ששון לבומביי, שנים קודם למגיפה, היתה כתוצאה מדיכוי יהודי בגדאד על ידי הסולטנות העות'מאנית. המשפחה שנודעה כ'רוטשילדים של המזרח' נמלטה למעשה עם נכסיה לבומביי והקימה שם בית גדול אשר תורה וגדולה חברו בו יחדיו.

רבי יוסף חיים, בעל ה"בן איש חי", היה בקשרי חיבה עם משפחת ששון וניהל עמם התכתבות ענפה גם בענייני מסחר. ל'בן איש חי' ולאחיו היה בית מסחר ידוע בבגדד אשר ייבא סחורות מארצות המזרח, וכאפוטרופוס על נכסי הבן איש חי בבומביי מונה חכם דוד ששון, מנהיג המשפחה.

בפרוץ המגיפה בבומביי חיבר עבורם הבן איש חי תפילה מיוחדת זו שנכתבה בבגדד ונשלחה אליהם כדי לאומרה ככל הנראה מידי יום ביומו עד לסיום המגיפה. ניתן לראות בדף האחרון הערה בכתב ידו של הרי"ח - "תכוין השם כפי נקודו".

הרב נתן סלימאן ששון, צאצא המשפחה - ראש מכון אהל דוד ששון, הואיל בטובו לאשר פרסומה של תפילה נדירה זו ב'כיכר השבת', לזיכוי הרבים. התפילה לא זכתה עד כה לפרסום, בשל העובדה שמגיפות היו עד כה שייכות להיסטוריה הרחוקה...

הרב ששון האיר את עיננו לעובדה מופלאה כי עיקר נוסח התפילה שתיקן ה'בן איש חי' מבוסס על פסוקים מפרשת השבוע - פרשת ויקהל, אותה נקרא בבתי הכנסיות בשבת הקרובה, ויהי לפלא...

באדיבות הרב נתן סלימאן ששון - ראש מכון אהל דוד ששון